Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Diskuze k vodním skútrům - příspěvek p. Hackla
 
      V časopisu ?RE? v článku ?Vyhláška omezující skútry na přehradách vyvolává i po roce rozpaky? ( převzatém zřejmě ze servisu ČTK) jsou uvedeny ve spojení s mým jménem některé citace. Bohužel, jak se již stává často zvykem v našich mediích, jsou některé nepřesné, chybné nebo dávané do jiných souvislostí.

 
V uvedeném článku je napsáno: ?Podle Häckla ale vyhláška na těchto vodních tocích nestanoví žádné časové ani prostorové omezení pro výtlačnou plavbu. Skútry či motorové čluny tak mohou i v létě plout po přehradě, voda za nimi však musí vířit a plavidlo tak nesmí klouzat po hladině?. Prvá věta odpovídá mému případnému vyjádření a plně si za ním stojím. Druhá věta je však zcela volně připojena a nikdy jsem ji v této podobě, ani v této souvislosti nemohl pro žádná media vyslovit, zejména pokud se týká plavby vodních skútrů v letním období.
Pro provoz vodních skútrů jednoznačně platí režim stanovený v § 4 odst. (1) diskutované vyhlášky. Vodní skútry lze provozovat pouze na vyhrazených částech povrchových vod označených odpovídajícími plavebními znaky a to jen od 15. 9. do 15. 6. a jen v době od 9 do 19 hodin.
Pokud se týká plavby plavidel se spalovacími motory, která plují v režimu výtlačné plavby, skutečně pro ně žádná časová ani prostorová omezení neplatí. Samozřejmě kromě úplného zákazu plavby těchto plavidel na některých povrchových vodách nebo omezení vyplývajících z ustanovení Řádu plavební bezpečnosti vyjádřených případně i plavebními znaky. To se však nevztahuje na plavidla použitá pro vodní lyžování a vodní skútry či obdobná plavidla. Pro ně obsahuje vyhláška speciální ustanovení uvedená v § 3 odst. (2) či § 4 odst. (1).
Upozorňuji, že takovému výkladu ustanovení diskutované vyhlášky odpovídá i přístup pracovníků pobočky Praha Státní plavební správy při dozoru na plavební provoz na nádržích Slapy a Orlík a pochopitelně i na jiných místech. Odvolávat se proto při kontrolách na nějaké nepřesné a zavádějící údaje, citace či informace v různých mediích je naprosto bezpředmětné.

Tomáš Hackl

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>