Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Aktualizace - nálepka, charter a sankce při plavbě v Chorvatsku
 
      19. března - Novinky v námořní turistice na Jadranu

 
CÍLE

- vytvořit podmínky pro další udržitelný rozvoj námořní turistiky na Jadranu
- zabránit charteru na černo prostřednictvím dvou ustanovení ? nálepky a seznamu cestujících
- zvednout ekologické standardy

Kapitán plavidla, které vplouvá do Chorvatska po moři, je povinen vplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu pro mezinárodní dopravu k pohraniční kontrole a udělat následující:

- obstarat nálepku
- ověřit seznam posádky u příslušného kapitanátu nebo lodního úřadu v přístavu pro mezinárodní dopravu.

Údaje o jachtě nebo člunu budou zapsány do ústřední databáze údajů Ministerstva moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje, což:

- umožní snadnější sledování plavby zahraničních plavidel a tím se zvýší bezpečnost plavby
- sníží možnost provádění charteru na černo.

NÁLEPKA

- Plavidlo musí být na viditelném místě (na trupu nebo nadstavbě) označené nálepkou.
- Potvrzuje, že jsou splněné podmínky k pobytu plavidla na Jadranu.
- Nálepku nemusí mít plavidlo, jehož délka je menší než 2,5 m nebo má celkovou sílu pohonných strojů menší než 5 kw.
- Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez ohledu na jejich délku (např. kajak, kanoe nebo šlapadlo).
- Nálepku nemusí mít plavidlo dokud je v úschově v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Chorvatsku.

- Platnost je na rok ode dne vydání.
- Nálepku vydává kapitanát nebo lodní úřad.

- Při vydávání nálepy kapitanát ověří, jestli plavidlo a posádka splňují podmínky pro plavbu v Chorvatsku.

- Kapitán plavidla, které má v úmyslu měnit posádku v průběhu plavby v Chorvatsku, je povinen při obstarávání nálepky u příslušného kapitanátu či lodního úřadu, ověřit seznam osob, které budou pobývat na plavidlu v období platnosti nálepky.

- Předpokládá se, že na zahraničním plavidle v období platnosti nálepky se může směnit počet osob, odpovídající dvojnásobku kapacity plavidla.

- S nálepkou každé plavidlo obdrží námořní informační mapu, která obsahuje výňatky základních předpisů o bezpečnosti plavby, ochrany moře před znečištěním, údaje o námořní pátrací a záchranné službě (9155) a seznam všech přístavů námořního cestovního ruchu na Jadranu.

- Za vydání nálepky se platí poplatek, který v celkové částce není větší než v minulých létech, včetně slev pro hosty, kteří více let po sobě připlouvají na chorvatský Jadran.


CHARTEROVÁ ČINNOST

- Podle nového Námořního zákoníku, vykonávání činnosti pronajímání plavidel, je povoleno pouze plavidlům pod chorvatskou vlajkou.

- Zahraničním jachtám a člunům, které chtějí i dále pokračovat v charterové činnosti, je zákonem umožněno aby do 30. září 2005 pokračovali v této činnosti pod podmínkou, že si obstarají Povolení k dočasnému vykonávání činnosti a požádají o zápis do chorvatské evidence.

- Majitel člunu nebo jachty je povinen do 30. září 2005 předložit důkaz o začlenění do volné dopravy a uhrazení DPH na základě čeho může kapitanát vykonat postup konečného zápisu.

- Výši poplatku za zápis ustanovuje ministr moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje a činí 10.000 ? 50.000 kun závisle na délce plavidla (člunu nebo jachty).

- Doposud projevilo úmysl k zápisu do chorvatské evidence přes 500 zahraničních člunů a jachet.

- Majitelé člunů a jachet, kteří se baví charterem, budou muset elektronickou cestou přihlašovat změnu posádky, čímž se osvobozují od ověřování seznamu cestujících v kapitanátech a lodních úřadech a údaje, zapsané v centrální databázi Ministerstva, budou dostupné i ostatním státním orgánům (celní správa, daňový úřad, policie) i samotným námořním turistům.


SANKCE

Pokud během inspekční kontroly pověřený inspektor ustanoví, že na plavidle pobývá osoba, která není uvedena na seznamu osob nebo seznam osob neexistuje nebo není správně ověřen nálepkou, usoudí, že plavidlo vykonává kabotáž (čarter na černo) a použije
přestupkové sankce
- ochrannou míru zabavení plavidla, jak je předepsáno Námořním zákoníkem.

INFO: www.mmtpr.hr

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>