Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Lodní rádiové stanice na převozních lodích
 
      Převozní lodě provozované na řece Vltavě v úseku od Slapské přehrady po soutok s Labem v Mělníku a na řece Labi v úseku od Chvaletic po státní hranici se Spolkovou republikou Německo budou muset být od 14. 1. 2002 vybaveny lodní rádiovou stanicí. Tuto povinnost ukládá zákon č. 358/2000 Sb., který doplňuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

 
Podrobné požadavky na radiotelefonní službu na vodních cestách včetně volacího postupu jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.
Ke zřízení lodní rádiové stanice, která umožňuje vysílání a příjem na kmitočtových kanálech v pásmu radiotelefonní služby na vodních cestách, je třeba povolení Českého telekomunikačního úřadu. Obsluhovat lodní rádiové stanice smí jen osoba s průkazem způsobilosti, který na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává rovněž Český telekomunikační úřad.

Ludmila Roupcová, Ministerstvo dopravy

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>