Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


PLAVEBNÍ VYHLÁŠKA č. 3/2000 SPS ze dne 23/11/2000
 
      

 
o omezení plavebního provozu přes zdymadlo v Roudnici nad Labem
Státní plavební správa podle § 22 zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, odchylně od ustanovení čl. 9.07 odst. 2 písm. c) Řádu plavební bezpečnosti, vydaného vyhláškou FMD č. 344/1991 Sb. a ustanovení čl. 1 plavební vyhlášky č. 2/1999 upravuje:
Plavební provoz přes zdymadlo Roudnice nad Labem

Čl. 1
(1) Vlečné sestavy smějí plout v kanálech plavební komory pouze s jednou jednotkou v závěsu a tlačné sestavy do celkové délky 110 m:
a) rozpojovat a sestavovat uvedené sestavy lze u levého horního a pravého dolního svodidla malé plavební komory, která budou pro tento účel vybavena pomocnými výstupy a vyvazovacími prvky. Do doby této úpravy bude při proplavování vypomáhat remorkér správce vodní cesty,
b) delší sestavy lze rozpojovat a sestavovat v místech povoleného stání mimo obvod plavebních komor v Roudnici nad Labem.
(2) Ostatní ustanovení předpisů platných ve vnitrozemské plavbě zůstávají zachována.

Čl. 2
Od 27. listopadu 2000 bude v ř. km 28,25 dolního Labe probíhat rekonstrukce velké plavební komory v Roudnici nad Labem. Předpokládá se, že rekonstrukce potrvá 2 roky. V této době bude v provozu pouze malá plavební komora o rozměrech 85 m x 11 m.

Čl. 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. listopadu 2000 a platí do ukončení rekonstrukce velké plavební komory v Roudnici nad Labem.
(č. j.772/Ř/00)

Ředitel SPS Ing.L.Cidlina

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>