Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Legislativa
SeaHelp nabízí proclení v Chorvatsku
 
      V souvislosti se vstupem Chorvatska do EU dnem 1.7.2013 se mění mnoho zákonných nařízení týkající se i vlastníků lodí, které kotví v Chorvatsku.

 
SeaHelp v minulosti o nové zákonné situaci informoval a upozorňoval přitom na to, že ještě není vyřešena otázka lodí starších osmi let, které dosud nebyly v EU celně projednány. To stejné platí i pro lodě, které byly víc jak 36 měsíců mimo území EU, tedy například v Chorvatsku. Tito majitele lodí tedy musejí po 1.7. projít celním řízením.

V návrhu zákona, který v brzké době schválí parlament stojí, že lodě do 12 m jsou povinny platit clo ve výši 1,7%, lodě nad 12m jsou od cla osvobozeny. Tyto podmínky v tuto chvíli podle tohoto návrhu zákona jsou platné pro všechny lodě bez rozdílu původu a vlajky, resp. země registrace. Prováděcí předpisy k tomuto procesu ještě nebyly vydány, nicméně chorvatská obchodní komora na dotaz SeaHelp sdělila, že se bude jednat o obdobný proces jako při právě proběhnuvším procesu dodaňování.
Z důvodu očekávaného velkého zájmu, který by příslušné chorvatské úřady zasáhl právě v plné sezóně se předpokládá, že bude na dobu 6 měsíců určena přechodná doba, ve které budou moci majitelé tyto úkony v klidu provést.
SeaHelp nabízí svým členům při těchto úkonech svou podporu tak, jak tomu bylo v případě dodaňování. Vzhledem k tomu, že v průběhu léta mnoho majitelů lodí tráví čas na svých lodích a přitom může mnoho věcí vyřídit, předpokládá SeaHelp, že se náklady na vyřízení udrží ve velmi rozumných relacích. Předběžně s ohledem na ještě ne zcela jasné podmínky se předpokládá, že náklady by neměly přesáhnout ? 300,00 za loď včetně nákladů za spedici.

Těm majitelům lodí, kteří uvažují o tom, že vyřízení této věci svěří do rukou SeaHelp, doporučujeme, aby si připravili následující dokumenty:
1.Plnou moc k zastoupení
Pozn.: Váš podpis na plné moci můžete nechat ověřit i v Chorvatsku za cca ? 5,-. Odpovídající plné moci budou zákazníkům SeaHelp odeslány po on-line registraci.
2.Registraci lodě, která byla vydána před 1.7.2005. (Jde o důležitý dokument k prokázání faktu, že loď spadá do kategorie přes 8 let).
3.Aktuální registraci lodě
4.Cestovní pas nebo Občanský průkaz
5.Potvrzeni o přidělení DIČ (pokud existuje) příp. bude získáno SeaHelp za příplatek ? 50,-
6.Kupní smlouvu nebo fakturu
7.Smlouvu s chorvatskou marínou včetně inventárního seznamu a potvrzení o celní zóně (ptejte se v recepci na "KZ Broj"
8.Chorvatskou Vinětu včetně Crewlistu jakožto potvrzení, že loď je v Chorvatsku registrována a zaplacena
9.Kasko-pojistnou smlouvu jako potvrzeni hodnoty lodě
10.Celnice požaduje fotografie, takže nám musíte dodat následující:
-zvenku s viditelným číslem a/nebo jménem
-dobře viditelné číslo trupu
-dobře viditelné číslo motoru
-zvnějšku z různých úhlů
-příplatek v případě pořízení fotografií pracovníkem SeaHelp: 100,- Euro

Podobně jako u dodaňování nabízí SeaHelp svým členům možnost zaslat požadované dokumenty přes internet což jednak představuje zjednodušení práce a jednak majitelům přinese možnost průběžné kontroly. Plná moc ovšem musí být zaslána v originálu poštou.

Při vyřizování dodaňování zjistili mnohdy spolupracovníci SeaHelp že uvedená čísla motoru a trupu nesouhlasí s dokumenty. Aby se podobným situacím předešlo, doporučuje SeaHelp čísla zkontrolovat a případně nechat zápis opravit. Pokud číslo trupu či motoru chybí nebo je nečitelné, je nutně potřeba nechat připevnit nový štítek. Tyto práce může zařídit i SeaHelp za příplatek, jehož výše se bude řídit podle případu.
Kdo by již nyní chtěl mít jistotu jaké clo bude za jeho loď požadováno, může se nezávazně a zdarma informovat. SeaHelp na základě mailové poptávky na steuer@sea-help.eu a zaslání aktuální registrace, pojistné smlouvy, faktury nebo kupní smlouvy vypočítá předběžnou odhadovanou výši cla. Tato služba platí samozřejmě pouze pro členy SeaHelp. Členem se ovšem může stát každý - přihlásit se můžete na www.sea-help.eu. K dispozici je samozřejmě i čeština. Členství v SeaHelp se vyplatí a to nejen kvůli získání odhadu výše cla.

Petr Zajíček

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>