Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Návrh znění přílohy k soutěžnímu řádu ČSJ č. 11 - Závody kajutových plachetnic
 
      1. Platnost ustanovení této vyhlášky
Ustanovení této směrnice je závazné pro veškeré závody zařazené do CTL a vypsání závodu, ani vyhlášky závodní komise nesmí být v rozporu s touto směrnicí.2. Definice Kajutové plachetnice (KP ? kód 09).

 
Závodů pro Kajutové plachetnice ? kód 09 zařazených do CTL nebo pořádaných podle soutěžního řádu ČSJ a pravidel ISAF se mohou zúčastnit plachetnice splňující současně následující podmínky:
 K lodi je vystaven platný ?technický průkaz plavidla? vydaný Plavební správou ČR. Za doklad ekvivalentní technickému průkazu plavidla je považován i platný doklad vydaný v zahraničí opravňující danou loď k plavbě v příslušné oblasti. U tříďových lodí je za doklad ekvivalentní technickému průkazu plavidla je považován i certifikát lodě vydaný příslušnou národní nebo mezinárodní asociací lodní třídy.
 Mají nejméně jednu kajutu, která musí být pevnou a neodnímatelnou součástí konstrukce plavidla.

3. Závodní licence
Všichni členové posádky musí mít platnou závodní licenci ČSJ a potvrzení o lékařské prohlídce ne starší než jeden rok. Pro závody uvedené v CTL jako VPOZ ( veřejně přístupný otevřený závod) postačí pouze potvrzení o lékařské prohlídce ne starší než jeden rok.

4. Povinná výbava plachetnice při závodech
ČSJ pro mistrovství republiky a pořadatel pro ostatní závody mohou ve vypsání závodu specifikovat povinnou výbavu plachetnic pro účely dostatečné bezpečnosti závodníků.

5. Závody monotypových lodí
Pro závody monotypových lodí platí příslušná pravidla dané lodní třídy. Pokud jsou závody vypsány pro netříďové monotypy musí pořadatel ve vypsání závodu jednoznačně specifikovat technické požadavky, které musí každá jednotlivá loď splňovat.
Pro hodnocení takovéhoto závodu platí standardní ustanovení Soutěžního řádu.

6. Společné závody lodí rozdílných technických parametrů.
Závody se vyhodnocují jak v absolutním pořadí tak v handicapovém hodnocení.

Pro handicapové hodnocení se používá zde uvést systém kdy je každé lodi na základě rozboru jejích technických parametrů přidělen koeficient, kterým se násobí čas potřebný pro řádné projetí cílem. ČSJ pro Mistrovství republiky a pořadatel u ostatních závodů může rozdělit závodní pole do více kategorií podle handicapového koeficientu. Žádná z těchto kategorií nesmí mít méně než 5 lodí. Jednotlivé kategorie startují samostatně a jsou také samostatně vyhodnocovány.
Pro tyto závody platí vyjímka z pravidel ZPJ49 (pozice posádky), ZPJ51 (přesunování zátěže) a ZPJ52 (ruční síla).

ČSJ zveřejní před sezónou seznam lodí a jejich koeficientů. Pokud se k závodu přihlásí loď, která není na platném seznamu, určí její koeficient pětičlenná komise složená ze dvou zástupců jmenovaných pořadatelem (u MČR musí být jedním z nich garant závodu) a tří vylosovaných kapitánů ostatních lodí přihlášených do závodu. Podkladem pro přidělení koeficientu je formule zde uvést systém

20.3.2001

návrh- Karel Bauer

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>