Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Legislativa
PLAVEBNÍ VYHLÁŠKA č. 2/2000 SPS ze dne 2/10/2000
 
      

 
o přípustných ponorech na Vltavě v úseku Praha-Modřany až Barrandovský most
Státní plavební správa podle § 22 zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, stanoví:

Čl. 1
Vzhledem k tomu, že byla odstraněna překážka v prostoru přechodu řeky Vltavy v ř. km 61,10 sdělovacím kabelem a byly obnoveny dostatečné plavební hloubky i při výpadcích malé vodní elektrárny Modřany, je v úseku ř. km 57,57 až 62,21 Vltavy obnoven plavební provoz s ponorem plavidel podle ustanovení čl. 9.18/b Řádu plavební bezpečnosti.

Čl. 2
Zrušuje se plavební vyhláška č. 2/1996, o omezení přípustných ponorů na Vltavě v úseku zdymadlo Praha-Modřany až Praha-Barrandovský most.

Čl.3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vydání.
(č. j.635/Ř/00)

Ředitel SPS Ing.L.Cidlina

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>