Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Legislativa
Vyhláška č. 315 MDS o vybavení námořních jachet
 
      

 
1. Oblasti plavby:

I - plavba bez omezení
II - plavba do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie pevniny
III - plavba do vzdálenosti 20 nám. mil od pobřežní linie
IV - plavba do 3 nám. mil od pobřežní linie
V - plavba do 0,75 nám mil od pobřežní linie

2. Signální vybavení
- navigační světla - viz. COLREG 72
- denní znaky - viz. COLREG 72
- zařízení k podávání zvukových signálů - viz COLREG 72
- pyrotechnické prostředky s vyznačenou dobou použitelnosti
červená světlice nebo pochodeň:

kouřový oranžový signál:
- vodotěsná el. svítilna: možnost signalizace Morse + náhradní žárovka + náhradní baterie ve vodotěsném obalu
- vyhledávací svítilna (aldis)
- radarový odražeč

3. Protipožární vybavení
- přenosný hasicí přístroj 2 - 6 kg
- jachta bez zabudovaného motoru o LOA větší než 12 m - 2 přenosné hasicí přístroje
- jachta se zabudovaným motorem navíc:- požární vědro 5 - 10 litrů opatřeným lankem
- jachta o LOA větší než 12 m - 2 vědra
- požární sekera

4. Navigační vybavení
- osvětlený magnetický kompas + deviační tabulka
- dalekohled
- námořní mapy a publikace pro danou oblast
- oblast III - ruční zaměřovací kompas
- oblast II - navíc: stopky
přístroj pro měření rychlosti
aneroid
pomůcky pro práci na mapě
- oblast I - navíc: chronometr nebo přesné hodiny
astronavigační tabulky
sextant


5. Radiové vybavení
- radiotelefon VHF
- oblast I a II - přijímač pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby EPIRB
- oblast III - přijímač pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby
6. Palubní vybavení
- kotevní zařízení
- 2 bidla s hákem
- 2 vázací lana
- možnost uvolnění pevného lanoví
- 2 fendry na každém boku jachty
- ruční vodní pumpa
- vlečné lano o min. 2 x LOA
- vrhací lanko
- bezpečnostní lano na obou bocích jachty
- lékárnička ve vodotěsném obalu
- náhradní díly na opravy
- souprava základního nářadí
- nádoby na třídění odpadků
- vyvěšená informace o odstraňování odpadů z jachet na moři

7. Záchranné vybavení
- 2 záchranné kruhy nebo podkovy s názvem rejstříkového přístavu jeden kruh nebo podkova - plovoucí záchranné lano min. 20 m druhý kruh nebo podkova samozažíhací světlo nebo světelno-dýmovou bójí
- záchranné vesty odpovídající počtu osob na palubě
- oblast I a II - záchranný vor
- oblast III a IV - člun, který unese osoby podle rejstříkového listu i při zalití
- oblast I,II,III a IV - bezpečnostní pás s lanem
- oblast I,II,III - počet pásů min. polovina osob na jachtě

MDS

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>