Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVOZOVÁNÍ VODNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY
 
      Žadatel o provozování vodní dopravy pro cizí potřeby se obrátí se žádostí o vydání koncesní listiny na živnostenský úřad v místě bydliště.

 
Tento úřad bude požadovat na uchazeči osvědčení o odborné způsobilosti k této činnosti v souladu se zákonem č. 358/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby vydává v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 84//2000 Sb., Státní plavební správa.

Předkládané doklady a náležitosti:
žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby (formulář lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou) doklad o splnění požadované praxe v oboru (minimálně 5 let) popřípadě doklad o předepsaném vzdělání (možnost prominutí zkoušky nebo úlevy z části zkoušky)
Písemnou žádost na předepsaném formuláři s příslušnými doklady je možno zaslat na Státní plavební správu - pobočku Praha, nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Za předepsané vzdělání se považuje:
Dopravní fakulta ČVUT, studijní obory dopravní infrastruktura v území nebo management a ekonomika dopravy a telekomunikací Dopravní fakulta Univerzity Jana Pernera v Pardubicích, studijní obory dopravní management, marketing a logistika nebo technologie a řízení dopravy Střední průmyslová škola strojní a dopravní v Děčíně, studijní obory provoz a ekonomika dopravy, zaměření lodní doprava. nebo strojírenství, zaměření lodní doprava
Uchazeč, který předložil vysokoškolský diplom nebo maturitní vysvědčení některé z výše uvedených škol, neskládá žádnou zkoušku.

Zkouška
Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské dopravy pro cizí potřeby.

Zkouškou se ověřuje odborná způsobilost žadatele k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby. Provádí se před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

Zkouška se provádí formou písemného testu z předmětů:
vodní doprava a mezinárodní smlouvy s ní související technické standardy základy závazkového a pracovního práva obchodní a finanční řízení podniku provozování vodní dopravy doplňkový test pro mezinárodní vodní dopravu

Žadatel, který byl na základě předložených dokladů vyrozuměn o přijetí ke zkoušce k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby, ji může vykonat v nejbližším zkušebním termínu.

Termíny zkoušek
Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do devíti měsíců od podání žádosti. Po devíti měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.
Námitky proti průběhu zkoušky nebo postupu zkušební komise jsou vyřizovány podle ustanovení zkušebního řádu, který je v průběhu zkoušky k nahlédnutí u členů zkušební komise.

Vydání osvědčení
Po úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby vydáno žadateli do 30 dnů. Vydané osvědčení si žadatel může vyzvednout osobně na Státní plavební správě, pobočce Praha, nebo je mu zaslán poštou.
Správní poplatek za vydání osvědčení je stanoven ve výši 200,- Kč.

Státní plavební správa Praha

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>